naz-nemət

naz-nemət
is. <fars. naz və ər. nemət> Tam firavanlıq, maddi rifah, səadət. <Alı kişi:> Həsən xan, insan üçün dünyada hər naz-nemətdən şirin şey gözdür. «Koroğlu». <Nüşabə:> Durmayın, şahanə bir süfrə açın; Ortaya hər çeşid naz-nemət saçın! A. Ş.. // Var, var-dövlət, sərvət mənasında. Dünyanın nazü neməti insan zəhmətinin başındadır, – deyə qoca bostançı öyünürdü. S. R.. Naz-nemət içində yaşamaq (bəslənmək, böyümək) – həyatda heç bir şeydən çətinlik çəkməmək, firavan həyat keçirmək, xoşbəxt yaşamaq, var-dövlət içində bəslənmək. Naz-nemət içində bəslənən bəxtiyarlar; Sanki deyirlərdi ki, yazıq, nəhayətin nə? M. Müş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • naz — is. <fars.> 1. Özünü bəyəndirmək, istətmək məqsədi ilə edilən saxta, süni hərə kət; şivə, işvə, qəmzə. Belə işvə, belə qəmzə, belə naz; Belə qamət, belə gərdən olurmu? Q. Z.. <Mirqasım:> Matanda naz və şivə əsla yox idi. Ç.. Naz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazənin — f. 1) nazlı, işvəli; 2) naz nemətə alışmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nazənin — sif. <fars.> şair. Nazlı, işvəkar, cilvəli; incə və gözəl. Sorma, heç sorma, nazənin Xavər; Məni məhv etdi iztirabü kədər. H. C.. <Gəray:> Günəş öz aləmində seyr edəli; Görməmiş böylə nazənin gözəli. A. Ş.. Doğrusu, belə bir nazənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazü nemət — is. <fars. naz və ər. nemət> Tam firavanlıq, maddi rifah, səadət. <Alı kişi:> Həsən xan, insan üçün dünyada hər naz nemətdən şirin şey gözdür. «Koroğlu». <Nüşabə:> Durmayın, şahanə bir süfrə açın; Ortaya hər çeşid naz nemət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənə’’üm — ə. naz nemət içində yaşama, bol firavan həyat sürmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şirin — sif. <fars.> 1. Ağızda şəkər, bal və s. kimi xoş tam verən; dadlı, ləzzətli (acı ziddi). Şirin armud. Şirin meyvə. – <Tapdıq> bir stəkan şirin çay içdi. Ə. Vəl.. Respublikamızda şirin nar, göy nar, mələkeş narı . . və sair qiymətli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əziz-ərköyün — sif. Naz nemət içində böyümüş, çox ərköyün. Əziz ərköyün qız. Əziz ərköyün övlad. – <Vahid> əziz ərköyün z. saxlanmış uşaqdır. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əzizlik — is. 1. Əziz olma, sevilmə, çox istənilmə. Ananın əzizliyi. // Müqəddəslik, mübarəklik. Ana yurdunun əzizliyi. Bayramın əzizliyi. 2. Ərköyünlük, naz nemət. Ağcanın uşaqlıq günləri beləcə şan şərafətlə, əzizlik, bəxtiyarlıqla keçdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • a — acar·a·pis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·rine; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·a·ro·ce·cid·i·um; ac·a·roid; ac·a·rol·o·gist; ac·a·rol·o·gy; ac·a·ro·pho·bia; ac·a·rus; acat·a·lep·sy; acat·a·lex·is;… …   English syllables

  • o — abi·o·log·i·cal; ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom; ab·o·li·tion·ism; ab·o·li·tion·ist; ab·o·li·tion·ize; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; ac·an·thol·o·gy; ac·an·thop·o·dous; acar·i·dol·o·gist; ac·a·ri·nol·o·gy; acar·i·o·sis;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”